top of page

Videografi

Bostäder, intervjuer, marknadsföring, CV-filmer, event - jag gör filmer av det mesta. Ni behöver inte kunna någonting om att filma.

- Jag sköter allt -

Allt från bild, ljud, ljus och planering till redigering, leverans, spridningstillstånd, rättigheter till musik och annan juridik.

bottom of page